Kontakt

Fakturační údaje:
Název organizace: Občanské sdružení OSTRUŽINY
IČ: 26574276
Ulice: V Zahradách 136/155
Město: Ostrava-Poruba
PSČ: 708 00
Název peněžního ústavu: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 4292753001/5500
Jméno statutárního zástupce: Mgr. Vladislav Kos
Telefon: 736 484 636
E-mail: kos@improacademy.cz